Nhận thông tin dự án

Nhà phố

BLOCK A

Diện tích từ 144.1 m2 đến  149.4 m2

xem nhà mẫu

vị trí và hướng lô đất

BLOCK A

BLOCK B

Diện tích từ 143.4 m2 đến 150.5 m2

xem nhà mẫu

vị trí và hướng lô đất

BLOCK B

BLOCK C

Diện tích từ 130.4 m2 đến 135 m2

xem nhà mẫu

vị trí và hướng lô đất

BLOCK C

BLOCK D

Diện tích từ 154.3 m2 đến 161 m2

xem nhà mẫu

vị trí và hướng lô đất

BLOCK D

BLOCK E

Diện tích từ 150.8m2 đến 159.9 m2

xem nhà mẫu

vị trí và hướng lô đất

BLOCK E

BLOCK F

Diện tích từ 126 m2 đến 131.5 m2

xem nhà mẫu

vị trí và hướng lô đất

BLOCK F
https://anphunewcity.com.vn/
https://anphunewcity.com.vn/catalog/view/theme/