Nhận thông tin dự án

BLOCK C

Mẫu số 3 : C1 - C8 - C9 - C16

MẶT BẰNG TẦNG TRỆT

MẶT BẰNG TẦNG TRỆT

MẶT BẰNG LẦU 1

MẶT BẰNG LẦU 1

MẶT BẰNG LẦU 2

MẶT BẰNG LẦU 2

MẶT BẰNG SÂN THƯỢNG

MẶT BẰNG SÂN THƯỢNG

MẶT BẰNG TẦNG TRỆT
MẶT BẰNG LẦU 1
MẶT BẰNG LẦU 2
MẶT BẰNG SÂN THƯỢNG

Diện tích khuôn viên : 130.4 m2

Lô góc : 7.94 x 13 m

Diện tích xây dựng : 7.25 m x 16.5 m

Tầng cao : 3 tầng ( 1 trệt, 2 lầu, sân thượng)

khoảng lùi : sân trước 6 m

Mẫu số 4 : C2 - C7 , C10 - C15

MẶT BẰNG TẦNG TRỆT

MẶT BẰNG TẦNG TRỆT

MẶT BẰNG LẦU 1

MẶT BẰNG LẦU 1

MẶT BẰNG LẦU 2

MẶT BẰNG LẦU 2

MẶT BẰNG SÂN THƯỢNG

MẶT BẰNG SÂN THƯỢNG

MẶT BẰNG TẦNG TRỆT
MẶT BẰNG LẦU 1
MẶT BẰNG LẦU 2
MẶT BẰNG SÂN THƯỢNG

Diện tích khuôn viên : 135 m2

Lô giữa : 7.5 - 7 m x 18 m

Diện tích xây dựng : 7.5 m x 11.5 m

Tầng cao : 3 tầng ( 1 trệt, 2 lầu, sân thượng)

khoảng lùi : sân trước 5 m, sân sau 1.5 m

Nội thất

Nội thất

https://anphunewcity.com.vn/
https://anphunewcity.com.vn/catalog/view/theme/