Nhận thông tin dự án

BLOCK B

Mẫu số 2 : B1 - B9 - B10 - B18

MẶT BẰNG TẦNG TRỆT

MẶT BẰNG TẦNG TRỆT

MẶT BẰNG LẦU 1

MẶT BẰNG LẦU 1

MẶT BẰNG LẦU 2

MẶT BẰNG LẦU 2

MẶT BẰNG SÂN THƯỢNG

MẶT BẰNG SÂN THƯỢNG

MẶT BẰNG TẦNG TRỆT
MẶT BẰNG LẦU 1
MẶT BẰNG LẦU 2
MẶT BẰNG SÂN THƯỢNG

Diện tích khuôn viên : 143.4 m2

Lô góc : 7.25 x 21.5 m

Diện tích xây dựng : 7.25 m x 16.5 m

Tầng cao : 3 tầng ( 1 trệt, 2 lầu, sân thượng)

khoảng lùi : sân trước 5 m

Mẫu số 5 : B2 đến B8 và B11 đến B17

Mặt bằng trệt

Mặt bằng trệt

Mặt bằng lầu 1

Mặt bằng lầu 1

Mặt bằng lầu 2

Mặt bằng lầu 2

Mặt bằng sân thượng

Mặt bằng sân thượng

Mặt bằng trệt
Mặt bằng lầu 1
Mặt bằng lầu 2
Mặt bằng sân thượng

Diện tích khuôn viên : 149.5 - 150.5 m2

Lô góc : 6.95 - 7 m x 21.5 m

Diện tích xây dựng : 6.95 - 7 m x 15 m

Tầng cao : 3 tầng ( 1 trệt, 2 lầu, sân thượng)

khoảng lùi : sân trước 5 m, sân sau 1.5 m

Nội thất

Nội thất

https://anphunewcity.com.vn/
https://anphunewcity.com.vn/catalog/view/theme/