Nhận thông tin dự án

Liên hệ

Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Kinh doanh<br> Nhà Phú Nhuận

Chủ đầu tư dự án

Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Kinh doanh
Nhà Phú Nhuận

99 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
10.7963052
106.6742259
Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng và Kinh Doanh Nhà Phú Nhuận
<a href="tel:+84-28-38420076">+84 (028) 38420076</a>&nbsp; &nbsp;<br><a href="tel:+84-28-38447959">+84 (028) 38447959</a>&nbsp;
<a href="mailto:nhaphunhuan@vnn.vn">nhaphunhuan@vnn.vn</a>
Email:
Điện thoại:
https://anphunewcity.com.vn/
https://anphunewcity.com.vn/catalog/view/theme/