Nhận thông tin dự án

BLOCK E

Mẫu số 7 : E2 ĐẾN E15, E18 ĐẾN E31

Mặt bằng trệt

Mặt bằng trệt

Mặt bằng lầu 1

Mặt bằng lầu 1

Mặt bằng lầu 2

Mặt bằng lầu 2

Mặt bằng sân thượng

Mặt bằng sân thượng

Mặt bằng trệt
Mặt bằng lầu 1
Mặt bằng lầu 2
Mặt bằng sân thượng

Diện tích khuôn viên : 159.85 - 161 m2

Lô giữa: 6.95 - 7 x 23 m

Diện tích xây dựng : 6.95 - 7 x 16 m

Tầng cao : 3 tầng ( 1 trệt, 2 lầu, sân thượng)

khoảng lùi : sân trước 5 m, sân sau 1.5m

Mẫu số 9 : E1 - A16 - E17 - E32

MẶT BẰNG TẦNG TRỆT

MẶT BẰNG TẦNG TRỆT

MẶT BẰNG LẦU 1

MẶT BẰNG LẦU 1

MẶT BẰNG LẦU 2

MẶT BẰNG LẦU 2

MẶT BẰNG SÂN THƯỢNG

MẶT BẰNG SÂN THƯỢNG

MẶT BẰNG TẦNG TRỆT
MẶT BẰNG LẦU 1
MẶT BẰNG LẦU 2
MẶT BẰNG SÂN THƯỢNG

Diện tích khuôn viên : 150.8 m2

Lô góc : 7.1 x 23 m

Diện tích xây dựng : 7.1 m x 18 m

Tầng cao : 3 tầng ( 1 trệt, 2 lầu, sân thượng)

khoảng lùi : sân trước 5 m

Nội thất

Nội thất

https://anphunewcity.com.vn/
https://anphunewcity.com.vn/catalog/view/theme/