Nhận thông tin dự án

BLOCK A

Mẫu số 1 : A1 - A16 - A17 - A32

MẶT BẰNG TẦNG TRỆT

MẶT BẰNG TẦNG TRỆT

MẶT BẰNG LẦU 1

MẶT BẰNG LẦU 1

MẶT BẰNG LẦU 2

MẶT BẰNG LẦU 2

MẶT BẰNG SÂN THƯỢNG

MẶT BẰNG SÂN THƯỢNG

MẶT BẰNG TẦNG TRỆT
MẶT BẰNG LẦU 1
MẶT BẰNG LẦU 2
MẶT BẰNG SÂN THƯỢNG

Diện tích khuôn viên : 140.15 m2

Lô góc : 7.1 x 21.5 m

Diện tích xây dựng : 7.1 m x 16.5 m

Tầng cao : 3 tầng ( 1 trệt, 2 lầu, sân thượng)

khoảng lùi : sân trước 5 m

Mẫu số 5 : A1 - A15 , A18 - A31

Mặt bằng tầng trệt

Mặt bằng tầng trệt

Mặt bằng lầu 1

Mặt bằng lầu 1

Mặt bằng lầu 2

Mặt bằng lầu 2

Mặt bằng sân thượng

Mặt bằng sân thượng

Mặt bằng tầng trệt
Mặt bằng lầu 1
Mặt bằng lầu 2
Mặt bằng sân thượng

Diện tích khuôn viên : 140.5 - 150.5 m2

Lô giữa : 6.95 - 7 m x 21.5 m

Lô giữa : 6.95 x 21.5 m KHU A, 7 x 21.5 m KHU B

Diện tích xây dựng : 6.95 - 7 m x 15 m

Tầng cao : 3 tầng ( 1 trệt, 2 lầu, sân thượng)

khoảng lùi : sân trước 5 m, sân sau 1.5 m

Nội thất

Nội thất

https://anphunewcity.com.vn/
https://anphunewcity.com.vn/catalog/view/theme/