Nhận thông tin dự án

BLOCK D

Mẫu số 6 : D1 - D9 - D10 - D18

MẶT BẰNG TẦNG TRỆT

MẶT BẰNG TẦNG TRỆT

MẶT BẰNG LẦU 1

MẶT BẰNG LẦU 1

MẶT BẰNG LẦU 2

MẶT BẰNG LẦU 2

MẶT BẰNG SÂN THƯỢNG

MẶT BẰNG SÂN THƯỢNG

MẶT BẰNG TẦNG TRỆT
MẶT BẰNG LẦU 1
MẶT BẰNG LẦU 2
MẶT BẰNG SÂN THƯỢNG

Diện tích khuôn viên : 154.3 m2

Lô góc : 7 m x 23 m

Diện tích xây dựng : 7 m x 18 m

Tầng cao : 3 tầng ( 1 trệt, 2 lầu, sân thượng)

khoảng lùi : sân trước 5 m

Mẫu số 7 : D2 - D8 , D11 - D17 , E2 - E15 , E18 - E31

MẶT BẰNG TẦNG TRỆT

MẶT BẰNG TẦNG TRỆT

MẶT BẰNG LẦU 1

MẶT BẰNG LẦU 1

MẶT BẰNG LẦU 2

MẶT BẰNG LẦU 2

MẶT BẰNG SÂN THƯỢNG

MẶT BẰNG SÂN THƯỢNG

MẶT BẰNG TẦNG TRỆT
MẶT BẰNG LẦU 1
MẶT BẰNG LẦU 2
MẶT BẰNG SÂN THƯỢNG

Diện tích khuôn viên : 159.85 - 161 m2

Lô giữa : 6.95 - 7 m x 23 m

Lô giữa : 6.95 x 23 m KHU E, 7 x 23 m KHU D

Diện tích xây dựng : 6.95 - 7 m x 16.5 m

Tầng cao : 3 tầng ( 1 trệt, 2 lầu, sân thượng)

khoảng lùi : sân trước 5 m, sân sau 1.5 m

Nội thất

Nội thất

https://anphunewcity.com.vn/
https://anphunewcity.com.vn/catalog/view/theme/